Ændringer i byggeprocessen

Hvad betyder det for store byggefirmaer, små tømrerfirmaer og blikkenslagere?

Statistisk data fra byggeindustrien peger på, at der er et krav om nye tilgange, når det gælder zink-, kobber- og aluminiumprojekter - da der har været vigtige ændringer i det danske byggeri. Et nyt koncept kan imidlertid hjælpe dig med at komme i gang med disse efterspurgte byggeprojekter og møde byggemarkedets forandrede krav.  

En stor mangel på arbejdskraft - på trods af kæmpe efterspørgsel
Opgørelse fra Danmarks Statistik og bekymringer fra Blik- og Rørforbundet peger på, at antallet af faglærte blikkenslagere er i bunden og fortsætter med at falde. Ifølge Blik-og Rørforbundet er der en katastrofal mangel på unge, som vælger Blik- og VVS-uddannelse. Situation er helt ekstrem i Nordjylland, hvor der var 35 åbne pladser, men kun 4 lærlinge startede i forløbet i 2014.

“Vi har masser af arbejde i vente og har hårdt brug for nye blikkenslagere og VVS-folk”, siger nordjysk kredssekretær i Blik-og Rørforbundet Finn Guldbech i en artikel fra 2014, hvor han udtrykte sin alvorlige bekymring over situationen.
Statistik fra Sty­relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser også et drastisk fald i ledigheden blandt VVS’ere og blikkenslagere i de sidste 7 år, og alt tyder på, at tendensen fortsætter. Fx faldt arbejdsløsheden fra 15% i 2010 til 4,2% i 2014, og denne sommer var ledigheden rekordlav med 1,92%. Nogle områder i Danmark såsom Sydjylland-Fyn har slet ikke nok faglærte blikkenslagere til alle byggeprojekter, hvilket resulterer i lang ventetid i byggeprocessen.

 

Udover mangel på ny faglært arbejdskraft har stigende byggeaktiviteter i hele landet også smittet af på den allerede alvorlige situation. Opgørelsen fra Copenhagen Capacity viser, at byggebranchen trives, og byggeaktiviteter fortsætter med at udvide sig betydeligt i det næste 4-5 år. I 2016 alene har Hovedstadsområdet toppet investeringen i konstruktionsprojekter med EUR 4 milliarder, som er en stigning på 42% sammenlignet med 2012. Den private konstruktionsbranche driver udviklingen, men massive offentlige investeringer i byudviklingsområder forventes også at føre til betydelige projekt-stigninger i det næste par år.

Danmark Statistiks landdækkende opgørelse peger også på en stabil vækst - især med hensyn til boligbyggeriet (enfamiliehuse, etagebyggeri og øvrige bygninger): antallet af påbegyndte boligprojekter var 11 048 i 2013, 15 516 i 2014, 17 562 i 2015 og 17 611 i 2016.

Alle disse ændringer i arbejdsmarkedet og det hurtigt stigende antal af projekter tilskynder byggefirmaer at ændre deres tilgang til arbejdsprocesser og finde alternative måder at udføre byggeprojekter på, som involverer zink-, kobber- og aluminiumarbejde.

Hvordan handler Danmark på disse hurtige ændringer?

Vi kender alle til den traditionelle arbejdsproces vedr. zink-, kobber- og aluminiumsprojekter, hvor blikkenslageren klarer hele opgaven: bearbejdning af materialer på værkstedet, lodning, bukning, opmåling og bagefter montering på byggepladsen. Selv montering kræver ekstrem stor faglig viden og masser af erfaring i den traditionelle arbejdsproces, da der stadig er en lang række af opgaver tilbage, som man er nødt til at udføre på byggepladsen.

Men sådan behøver det ikke at være længere.

Den alvorlige mangel på faglært arbejdskraft og stadig stigende byggeprojekter har ført til nye tilgange til danske byggeprojekter, som anvender zink, kobber og aluminium.

Nye teknologier, monteringsklare løsninger og ikke mindst hjælp fra faglærte eksperter (et team af blikkenslagere) gjorde det muligt for tømrerfirmaer – som traditionelt ikke arbejder med disse metaller - at påtage sig entreprisen og levere professionelle byggeløsninger i zink, kobber og aluminium.

Denne løsning har fremskyndet effektiviteten i byggeprocessen, og det har vist sig at være en god måde at behandle den kritiske situation, der opstod på arbejdsmarkedet.
Stadig flere byggekomponenter præfabrikeres, hvilket betyder, at flere faggrupper skal kunne håndtere præfabrikerede materialer og byggekomponenter. "På de mindre byggesager ses en klar tendens til, at det er tømrerne, der i deres daglige arbejde oplever det som en naturlig del af deres arbejde at overskride grænserne til andre fagområder" (Byggeriets Uddannelser & Teknologisk Institut).

Hvad betyder disse ændringer for...

...små tømrerfirmaer 

Disse ændringer giver tømrerfirmaer muligheder for at: påtage sig nye byggeprojekter, udvide deres profil i byggebranchen, og ikke mindst øge deres indtjening.

For eksempel kan de arbejde med tagrendeudskiftning og montage, men de kan også montere zinkbeklædning for kviste, facader og tag. Hvis man tager i betragtning, at tømrerfirmaer allerede arbejder på tag-, facade- og kvistprojekter, kan det være en attraktiv entreprise for dem at udvide deres palet af tjenester og levere projekter i zink, kobber og aluminium.

Uddannelse – korte kurser, hvor tømrere kan lære at montere monteringsklare løsninger i zink, kobber og aluminium – er allerede tilgængelig helt gratis. Desuden har tømrerfirmaer også mulighed for at kontakte et team af specialuddannede eksperter, som kan vejlede dem i hele byggeprocessen gratis, projektere og levere færdigproducerede løsninger og hjælpe på byggepladsen, hvis der opstår særlige situationer. Det giver en 100% sikkerhed og et flot resultat.

Ifølge Teknologisk Institut og Byggeriets Uddannelser "mindre byggerier løses ofte som totalentrepriser. Der går kun få håndværkere på byggepladsen, og jo flere opgaver, de selv kan løse, jo hurtigere og billigere kan byggesagen afsluttes. Det er både tidskrævende og økonomisk omkostningsfuldt at ansætte eksterne håndværkere, og det betragtes derfor som en nødvendighed, at håndværkerne kan løse opgaver, der ikke traditionelt ligger under deres fagområde."

...store byggefirmaer

Mindre koordinering, billigere montage-projekter, flottere resultater, sikrere løsninger og langtidsvarige garantier er nogle af de vigtigste ændringer, som store byggefirmaer kan forvente.

Ifølge undersøgelsen lavet af Byggeriets Uddannelser og Teknologisk Institut: "På byggesager, hvor der arbejdes med præfabrikerede elementer, er det ikke fordelagtigt at fastholde de traditionelle faggrænser. På disse byggesager efterspørges håndværkere, som kan arbejde på tværs af faggrænser, og som har en generel forståelse for byggeri."

Byggelederen på en af byggesagerne forklarer: ”De folk, vi helst vil have, er dem der kan lidt af hvert, og som man kan have med ude til forskellige opgaver.”

Har byggefirmaet svært ved at finde nok antal af faglærte medarbejdere til zink-, kobber- og aluminiumprojekter, kan det være af stor hjælp, at tømrere og andre håndværkere også kan klare opgaverne, og der er ikke nødkoordinering med eksterne firmaer. Desuden kan montage-projekter også færdiggøres billigere, da betydeligt mindre arbejdstimer er brugt på byggepladsen, og projekterne kan udføres uden specialværktøj og specialuddannet personale. Et supportteam vil altid sidde klar til at hjælpe med projektering, rådgivning, vejledning og alle former for problemløsning i arbejdsprocessen, og disse tjenester følger kundernes ordre, så de koster ikke flere penge.

...blikkenslagere 

Blikarbejde og krav med hensyn til faglærte eksperter vil blive ved med at være en stor efterspørgsel. Men montering og færdiggørelse af projekter vil også være betydeligt nemmere og hurtigere for blikkenslagere og VVS-er, som derfor kan færdiggøre flere byggeprojekter på kortere tid.

Blikkenslagerfirmaer vil ikke længere være nødt til at sige ”Nej” til deres kunder pga. mangel på tid, og det kan øge kundetilfredsheden ved at mindske ventetiden på udførelsen. Omkostninger og tid brugt på værkstedet, maskiner og transport kan også mindskes eller glemmes for evigt.

Har konceptet vakt din interesse, eller vil du også udbrede din profil som tusind af andre tømrer- og byggefirmaer, kan du læse mere om det her:

Læs mere om NG PRO