Bygningsprofiler - Fire tips til en professionel montage og lang holdbarhed

 

Fire fakta om bygningsprofiler, alle byggeledere bør kende

 

Bygningsprofiler i zink, kobber og aluminium kan findes på næsten alle nye boliger og bliver ved med at være en populær del af den moderne arkitektur. Der er et utal af designmuligheder, og NG PRO-profiler kan anvendes til alle typer og former for boliger, hvor elegante, holdbare og vedligeholdelsesfrie materialer prioriteres højt.

NG ZINK har Danmarks største udvalg af profiler i forskellige former, dimensioner, materialer og nuancer – og vores supportteam har over de sidste årtier løst en lang række spændende opgaver.

Her har de samlet fire fakta, som de synes, alle byggeledere bør kende om bygningsprofiler. Læs artiklen, og få nye indsigter i de følgende temaer:

 

  • De mest anvendte samlingsmetoder og fastgørelse: Hvad skal man være opmærksom på?
  • Anvendelse af ekspansion
  • Holdbarheden: Hvornår er tiden kommet til at udskifte bygningsprofiler?
  • Vedligeholdelse: Tips og tricks

 

 

Bygningsprofil og inddækninger

Samlingsmetoder

Zink kan samles på forskellige måder: Nogle løsninger skal loddes eller limes, og andre løsninger skal monteres med blindfals (liggende fals) eller stående fals – enten med hafter eller søm.

Type og placering af fastgørelsen afhænger primært af dimension og funktion af de elementer, der skal monteres, men underkonstruktionens egenskaber spiller også ind.

Lodning / limning

Der er nogle mindre inddækninger, der skal loddes eller limes, såsom skotrender, tagfod og rygninger. For eksempel bruger man blindfalse til samling af skotrender, som man lodder på zinkbanerne. Her skal man være opmærksom på, at der skal være overlæg i samlingerne for at undgå optrængende vand. Vi rådgiver vores kunder før og under montagen og giver tips til, hvordan baner med forskellige dimensioner skal monteres korrekt.

Når man limer løsningen, skal man også tage højde for metaltemperatur. Er det en meget kold vinterdag (< 10 °C), bør bearbejdningsområdet som ekstra foranstaltning forvarmes, f.eks. med en hårtørrer (varmluft). Hvis man lodder, har metaltemperaturen ingen betydning.
 

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp, når du monterer NG PRO-byggeløsninger.

Blindfals

Blindfals er et samlingssystem, der ikke tager højde for materialets temperaturbetingede længdeændringer. For at undgå unødvendigt flimmer og udbuling af zinkoverfladen, anbefaler vi, at man kun anvender blindfals på små inddækninger.

Når man monterer inddækninger med blindfals såsom stern, vindskede eller gavlbeklædning, anvender man rustfri søm til at fastgøre blindfals til den underliggende konstruktion, og så kører man sternbeklædning / inddækning ind i blindfals. Her skal man også være opmærksom på montagen af hjørneprofilen og de sidste profiler, så de passer til konstruktionens længde. 

Stående fals

Stående fals er en optimal løsning ved større zinkinddækninger, men det kan også anvendes til at montere bygningsprofiler på mindre overflader såsom stern, hvis der ønskes et særligt arkitektonisk udtryk.

Ved stående fals anvender man indirekte fastgørelse (fast- eller glidehafte), der sikrer materialets temperaturbetingede længdeændring (udvidelse og sammentrækning). Dvs. at denne løsning giver mulighed for optagelse af ekspansion af banefelterne. På denne måde reducerer man risiko for flimmer og udbuling af zinkbeklædningen.

Vores kunder får support og vejledning i hele processen, så montagen udføres korrekt og optimalt mht. profiltype og dimensioner. Vi kan bl.a. rådgive håndværkere om placering af fast- og glidehafter iht. taghældning, dimensioner og materialetyper. Det sikrer nem håndtering og en hurtig og økonomisk fornuftig montering.

Anvendelse af ekspansion

Man skal huske at anvende ekspansion, når man monterer tagrender og bygningsprofiler.

De omgivende temperaturer har en påvirkning på byggeløsningen, og derfor skal man altid tage højde for zinkens temperaturbetingede længdeændringer (udvidelse og sammentrækning).

Antallet af ekspansionsstykker og -dele samt deres placering afhænger af den konkrete løsning og samlingsmetode samt fastgørelse. Vores projekterings- og supportteam hjælper med at sikre, at alle de nødvendige fremgangsmåder er overholdt, og at byggeløsningen er monteret korrekt.

Holdbarheden: Hvornår er tiden kommet til at udskifte bygningsprofiler?

Bygningsprofiler i zink holder lige så længe som andre byggeløsninger i zink, dvs. omkring 40 år. Vi anbefaler, at man først udskifter bygningsprofiler såsom sternbeklædning og vindskeder, når man også udskifter tagrender og/eller tag.
Da bygningsprofiler i zink er naturmaterialer, kan de nemt genanvendes efter endt levetid.

Vedligeholdelse: Tips og tricks

De fleste bygningsprofiler kræver ikke vedligeholdelse.

Vi anbefaler dog, at man holder øje med skotrender, da de har en kritisk rolle i at beskytte huset og lede vandet væk fra husets tag. Det er også ofte her, der opstår utætheder, og hvor vand trænger ned og ind i utætheder og medfører skader. Korrekt montage er afgørende, men man skal også sikre gennem årene, at der ikke er utætheder og ikke er blade eller andet, der hindrer frit afløb af regnvandet.

Man kan også afvaske større facadeområder forsigtigt, hvis de sidder regnbeskyttet og ikke bliver naturligt afvasket af regnvand. Afvaskning skal foretages med lunkent vand samt en stiv børste (ikke metal). Patina-laget kan forsvinde pga. rengøringen, hvilket vil resultere i en forskel i udseende med det omgivende materiale. Under normale forhold dannes patinalaget efter et stykke tid, og overfladen ser ensartet ud igen.

For at reducere risiko for korrosion kan man også afvaske beskidte områder, hvor jord og sand sætter sig. Med denne minimale vedligeholdelse er risikoen for korrosion betydeligt nedsat, og man kan nyde zinkens flotte udseende i lang tid.

Her kan du læse mere om vedligeholdelse af facadeområder samt drift og vedligeholdelse af sort zink.