En bæredygtig udnyttelse af vores ressourcer

Recycling er en vigtig del af den bæredygtige udvikling, og flere og flere byggematerialer kan genanvendes efter endt levetid. Vi kan snakke om recycling, hvis materialet bliver genanvendt i sin oprindelige form (evt. i de samme produkter).

Der er dog ikke mange byggematerialer, der kan genvinde deres oprindelige værdi og blive anvendt i de samme produkter. Når det genanvendte materiale taber sin oprindelige kvalitet og anvendes på en måde, hvor produktet får lavere status og kvalitet, taler vi om downcycling.

Upcycling er en proces, hvor man tilfører materialer værdi over tid og genanvender dem igen og igen. Der er meget få produkter, der er intelligent designet til upcycling.

Zink er et af de meget få byggematerialer, der kan genanvendes uendeligt uden kvalitets- og værditab. En gammel zinktagrende kan omsmeltes direkte til et nyt tagrendeprodukt, der vil have den samme kvalitet, udseende og fysiske egenskaber som en zinktagrende fremstillet af den primære råvare.

Zink har dog rigtig mange andre anvendelser i forskellige industrier, og derfor kan gamle zinkprodukter fra byggeriet også få nyt liv i andre produkter og i andre industrier. Det inkluderer bl.a. galvanisering, metalstøbegods, maling, lægemidler, forskellige anvendelser i bilindustrien, osv. En ting er sikker: Der er intet materiale, der går tabt.

Over 60 pct. af den årlige zinkproduktion anvendes til at beskytte stål fra korrosion gennem galvanisering. 17 pct. af produktionen anvendes til metalstøbegods, 9 pct. anvendes til messing.

 

 

Den store succes med genanvendelse af valset zink skyldes et meget velorganiseret genbrugsmarked.