Genanvendelse i et lukket kredsløb

Naturen har altid brugt sine egne råstoffer i et lukket kredsløb. I en cirkulær økonomi er formålet at imitere naturen og skabe et lukket kredsløb, hvor råstofferne kan bruges igen og igen uden at lave nye. Genanvendelse er derfor en kernedel af en cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer bliver genanvendt igen og igen og får nyt liv i nye produkter. Ingenting går tabt eller bliver smidt på lossepladsen, og materialer bliver en del af et lukket kredsløb. Men produkter og materialer, der kun kan genanvendes et par gange, kan ikke betragtes som bæredygtige. De vil før eller senere, efter endt brug, ende som affald.

Kontakt os for rådgivning og projektering til dit bæredygtige byggeprojekt.