Hvordan skal du rense tagrender?

Tagrenderensning er ikke husejernes foretrukne opgave, men det er absolut nødvendigt for at nedsætte risikoen for husskader. Der løber hvert år ca. 100 tons (!) vand gennem tagrenderne på et standardhus, så det er meget vigtigt, at tagrenderne er velfungerende og leder overskydende vand væk fra dit tag, din facade og husets fundament.
Vi anbefaler, at du renser tagrenderne for blade ca. 1 gang årligt. Men renser du tagrender 2-3 gange om året, bliver det endnu lettere og mindre tidskrævende at rense dem hver gang. Mange foretrækker at rense tagrender, efter at vinteren er forbi, og forberede sig til de regnfulde forårsdage. Men det kan også være smart at tjekke tagrenderne i oktober-november, når der er blade overalt i haven og omkring huset. Sådan skal du rense tagrenderne:

1. Vælg en fugtig dag: Det er nemmere at samle blade, når de ikke er tørre.

2. Brug handsker for at fjerne blade og snavs fra tagrender.

3. Du kan samle blade i en spand eller plastikpose.

4. Hvis du bruger værktøj til rensning, så skal det være et plastik værktøj - aldrig metal.

5. Vi anbefaler, at du ikke bruger vand, når du renser tagrender, fordi du kan nemt skubbe blade omkring nedløbsrøret ved et uheld, så det bliver blokeret.

6. Tøm nedløbet ved at bruge et brønd-greb til at nå helt ned til bunden af regnvandsafløbet og grib fat i alle de blade og det snavs, som ligger på bunden.

7. Husk at tjekke husets brønde 2 gange årligt. Hvis brønden er stoppet: brug en kloakrenser til at fjerne snavs på brøndens bund.

8. Brug aldrig stærke vaskemidler til at fjerne pletter eller hvidrust på zinkens overflade. Det kan skade materialet og fjerne det beskyttende lag på overfladen.