Risiko for hvidrust

Hvad er hvidrust?

Hvidrust er forringelsen af zink på ydersiden af materialet - en hvid, pulverformig aflejring (zinkhydroxid), dannet af en naturlig korrosionsproces, der kan forekomme på ethvert nyt zinkbelagt stålprodukt eller byggeløsninger lavet af ren zink. Den forekommer i form af hvide pletter på zinkoverfladen.

Hvidrust forekommer især med ny zink, der endnu ikke har dannet et tæt patinalag. I tilfælde af hvidrust fortsætter den kemiske proces for den naturlige patinadannelse ikke fuldstændig, så det beskyttende patinalag ikke dannes. Zinkens reaktion med kuldioxid fra udeluften (der er en forudsætning for patinadannelse) er ikke mulig. Patinadannelse sidder derfor fast på zinkhydroxidstadiet. Resultatet er en hvid aflejring på zink. Den normale patinaproces:

Zn+O2 → ZnO + H2O → Zn(OH)2 + CO2 → ZnCO3

Zinc + Oxide → Zinc oxide + Water → Zinchydroxide + Carbonoxide → Zinc carbonate

Hvis zinkoverfladen er uensartet, betyder det ikke nødvendigvis, at der er hvidrust på materialet. Zink patinerer langsomt, og patineringsprocessen har en naturlig kurs, så den fulde grå nuance opnås efter ét til fire år.

 

zink

 

Hvorfor dannes hvidrust på zinkoverfladen?

 

1. Zinkmaterialer og produkter er ikke bevaret og transporteret korrekt

Eksponering for fugt fører til dannelse af zinkhydroxid (hvidrust). Kontinuerligt våde, fugtige forhold uden frit cirkulerende luft er forbundet med sådanne problemer. I tilfælde af, at tagrender og profiler i zink ikke er monteret umiddelbart efter levering, er det afgørende, at produkterne er opbevaret korrekt, indtil montagen finder sted. Alle produkter og tilbehør skal opbevares tørt og ventileret inden montering (ca. 16 °C). Zink, der har været udsat for kondens og fugt før montering, vil kunne danne hvidrust og skjolder. Det samme kan ske, hvis der har stået fugt mellem pladerne under transporten.

 

2. Zinkmaterialer er monteret i korrosive miljøer

Den nøjagtige sammensætning af patina afhænger delvist af det miljø, i hvilket patinalaget er dannet. I den ’normale’ ydre atmosfære har vi at gøre med en række yderligere faktorer såsom:

• nedbør: regn, sne, hagl, tåge, kondens

• luftforurening:

→ emission af en lang række kemiske stoffer, forårsaget af industri, trafik osv.
→ havsalt i kystområder
→ sand og støv, der bæres af stærk vind

Afhængigt af den geografiske placering er alle disse faktorer til stede i flere variationer i vores atmosfære og har i kombination med hinanden en mere eller mindre betydelig indflydelse på graden af korrosion eller slid. Materialets fald i tykkelse er afhængigt af miljøet, nemlig landdistrikter, by, industri og kyst og kombinationer. Risiko for hvidrust er meget højere i industri- og byområder, hvor luftforureningen er høj. Saltholdig luft (fx områder tæt på Vesterhavet) og stærkt trafikerede områder, der vintersaltes, er også skadelige for zinkmaterialet.

Zinkoverflader, der sidder regnbeskyttet (fx under et udhæng eller skyggesteder), kan med tiden afgive udtrækninger af hvidrust, fordi den ikke bliver naturligt afvasket af regnvand.

Korrosion kan også forekomme pga. snavsede overflader (sand, jord, mørtel osv.).

 

3. Zinkmaterialer er i kontakt med korrosive  byggematerialer

Hvis der anvendes zink i kombination med andre materialer, kan nogle materialer skade zinken. Når (fibercement-) skifer placeres over zinken, anbefales det at kontakte leverandøren af skiferen. Hent vores komplette guide til Zink i kombination med andre materialer

Hvordan opstår hvidrust?

Hvidrust bygges meget langsomt op. I nogle tilfælde opstår hvidrust pga. forkert opbevaring og transport af materialet, men de synlige hvide pletter forekommer først flere måneder efter monteringen. Det får mange til at tænke, at der er fejl i materialet og produktionen. Men i virkeligheden er det ofte fejlagtig opbevaring efter afhentning af materialet, der giver problemer.

 

Hvordan kan man undgå problemet med hvidrust?

  • Det er afgørende, at materialet er transporteret og opbevaret tørt og ventileret, før montering finder sted.
  • Vi anbefaler ikke at anvende zinkmaterialer i områder med højt saltindhold i luften og stærkt forurenede industri- og byområder, da korrosionen forløber hurtigt i disse områder, og der opstår skjolder af hvidrust på materialet.
  • Selvom zink er et vedligeholdelsesfrit materiale, kan man rengøre zinkoverflader fra tid til anden. Det gælder især områder under udhæng eller skyggesteder, der ikke bliver naturligt afvasket af regnvand, eller områder, der er beskidte. Rengøringen skal foretages med vand og en børste eller rustfri stålsvamp. Bemærk: Patina-laget forsvinder pga. rengøringen, hvilket vil resultere i en forskel i udseende med det omgivende materiale. Under normale forhold dannes patinalaget efter et stykke tid. Rengøringen mindsker ikke kun risikoen for hvidrust men bidrager også til et mere ensartet udseende på lang sigt.
  • Man skal være opmærksom på, hvordan zink anvendes i kombinationen med andre materialer for at undgå misfarvning og korrosion. Nogle materialer kan korrodere zink og anbefales derfor ikke sammen med zink. Ring til vores supportteam for rådgivning og vejledninger. 
  • Vi anbefaler, at man anvender zink så sent som muligt i byggeprocessen for at minimere eventuelle skader og undgå problemer relateret til hvidrust. Frisk beton, kalk, gips, cement og mørtel – mineralske byggematerialer, der anvendes i store mængder under byggeprocessen – kan skade zink i kombination med fugt og forårsage hvidrust. 
  • Evt. kan man anvende vores forpatinerede zinkmateriale (NOVA) for at mindske risikoen for hvidrust og skader før og under montagen. Vores NOVA-materiale er fabriksforpatineret zink. Strukturen og sammensætningen af patinalaget, der normalt er naturligt dannet af vejrpåvirkninger, simuleres, og titanzinkens naturlige egenskaber bevares fuldstændigt. Forpatineret zink (NOVA)  er  forsynet med midlertidig overfladebeskyttelse. Denne beskyttelse forhindrer mindre skader og tilsmudsning under bearbejdning og montering og sikrer et optimalt udseende efter påføring.

Hvad kan man gøre, hvis der er hvidrust på materialet?

I de fleste tilfælde er der ikke noget at gøre ved det. Misfarvningen og skaden er irreversibel og spreder sig gradvist og langsomt på overfladen. Når mulige negative effekter udelukkes, garanteres dog en meget lang levetid og æstetik.