Løber dine tagrender over?

Flere og flere boligejere i Danmark oplever problemet. Der kan være mange årsager til overløb. I nogle tilfælde kan tagrenderne bare ikke klare ekstreme regnmængder, men overløb kan også opstå pga. manglende vedligeholdelse eller fejl i monteringen. Her er nogle nemme tips til, hvordan du opdager kilden til problemet, og hvordan du forebygger vandskade.

Kraftige regnskyl og overløb

Baseret på nedbørsstatistik udvikler Spildevandskomitéen – en del af Dansk Ingeniørforening – de danske standarder for dimensionering af tagrender. Ifølge de nuværende standarder skal de danske tagrender have en bredde på 125 mm. Klimaændringernes kraftigere regn betyder dog, at der er øget risiko for, at tagrender løber over. Det er afgørende, at tagrenderne kan bortlede almindelig
regn. Men når der er tale om skybrud, vil tagrenderne løbe over i nogle tilfælde, afhængigt af, hvor voldsomt regnskyllet er. Det gør ikke noget, hvis tagrenderne løber over i disse tilfælde. Kloakkerne har også svært ved at klare de ekstreme regnmængder, hvilket betyder øget risiko for oversvømmelse. Derfor er det faktisk positivt, at vandet bliver fordelt mere ligeligt hen langs huset, hvor det kan sive ned i haven. 

Overløb kan også ske pga. tilstoppede nedløbsrør. Hvis vandet kun løber over i den ende af tagrenden, hvor nedløbsrøret er, skal man bare rense nedløbsrøret for at få det til at fungere igen og forebygge overløb.

40% højere regnafvandingskapacitet

NG Zinks zinktagrender har 40% højere regnafvandingskapacitet end almindelige ståltagrender. Den mest anvendte tagrendedimension til et almindeligt parcelhusbyggeri er en 11” tagrende, som har en bredde på 125 mm. En 11” zinktagrende fra NG ZINK A/S er dog dybere end en sammenlignelig 125 mm stål- eller plasttagrende. Zinktagrender fra NG Zink tåler også stående vand i tagrenden, hvorfor de kan monteres med minimalt fald, hvorved den flotteste montage opnås.

Overløb ifm. fejl i monteringen eller manglende vedligeholdelse - Tjekliste

Overløb kan i nogle tilfælde opstå pga. fejl i monteringen eller manglende vedligeholdelse. Der er en række generelle retningslinjer, man kan følge for at opdage kilden til problemet og forebygge større skader. 

Spul både tagrender og nedløbsrør grundigt igennem med en haveslange. På denne måde kan du nemt opdage tilstoppede nedløbsrør og se, hvis der er utætheder i tagrenden. Det giver også mulighed for at tjekke, om tagrendens fald er korrekt, dvs. om vandet faktisk løber ned imod afløbet. Problemer med faldet kan ofte rettes op ved at justere rendejernene en lille smule.

Årsagen til overløb kan også være, at tagrenden ikke sidder korrekt. Det tjekker man ved at spule på taget og kontrollere, om tagrenden faktisk opfanger alt vandet. Hvis den ikke gør det, kan man bøje et rendejern eller to og rette tagrenden op. Til sidst skal man tjekke, om der er fri passage i nedløbsrør og brønde. Det gør man ved at adskille afløbsrøret fra brønden og tjekke, om der er skidt i brønden. Brønden skal skylles med vand og renses så godt som muligt – indtil du kan se fri væskeoverflade i bunden af brønden. 

Kontakt evt. din håndværker for hjælp.

Tagrenderensning: Hvornår og hvor ofte?

Tagrenderensning er absolut nødvendigt for at nedsætte risikoen for husskader. Et gennemsnitligt hus i Danmark rammes hvert år af ca. 100 tons vand, så det er meget vigtigt, at tagrenderne er velfungerende og leder overskydende vand væk fra taget, og husets fundament. Vi anbefaler, at man renser tagrenderne for blade 2 gange årligt. Mange foretrækker at rense tagrender, efter at vinteren er forbi, og forberede sig til de regnfulde forårsdage. Men det kan også være smart at tjekke tagrenderne i oktober-november, når der er blade overalt i haven og omkring huset.

Læs også: Tagrenderensning - tips og tricks