Spil i overfladen

Tag og facadebeklædninger i zink, kobber og aluminium, vil normalt altid have et spil i overfladen. Dette naturlige spil viser sig i mere eller mindre grad i form af bølger i materialet, afhængigt af temperatur, vejrlig, synsvinkel, alder og typer af overflader.

Der findes ikke nogen norm for denne bølgestruktur som naturligt fremkommer i beklædninger lavet af båndmaterialer (coils) bølgestrukturen dannes som følge af materialets reaktion på coilingen, altså oprulningen af materialet på fabrikken, og fremkommer derfor ikke på grund af fejl i materialet, eller montagen. Dette naturlige spil i materialet vil være mest synligt på blanke materialer, og vil derfor formindskes når zink og kobber materialet naturligt patinerer og mister sin helt blanke overflade. Ønsker man at begrænse dette spil allerede fra start, anbefales at vælge forpatinerede overflader til udførelsen.