Zink: Misfarvning og korrosion

Denne artikel handler om NG ZINKs NATUREL-, NOVA- og NOIR-materialer (blank, forpatineret og sort zink).

NedZink NATUREL, NOVA og NOIR er 100% genanvendelige, naturlige og vedligeholdelsesfrie materialer, anvendt til tag-, tagrende- og facadeprojekter, hvor eksklusivt og naturligt udseende samt lang holdbarhed prioriteres højt.

Generelt om misfarvning og korrosion

Materialerne er under normale forhold vedligeholdelsesfrie og kræver ikke hyppig rengøring. Zinkens naturlige patina beskytter materialet mod korrosion og sikrer lang holdbarhed – materialet har en holdbarhed og bestandighed, der ofte overgår lakerede overflader. Med zinkens naturlig patinering kan der fremkomme lidt farveforskelle på overfladen, men farven bliver ens i hele overfladen efter et par år.

Risiko for korrosion kan dog opstå pga. påvirkning af enkelte andre byggematerialer, mangel på tilstrækkelig ventilation, udsættelse for høje pH-værdier og forkert projektering.

Denne artikel giver et overblik over risikofaktorer og byggematerialer, der ikke må bruges i kombination med NG ZINKs zinkmaterialer.

Zinkmaterialets evne til at påvirke andre materialer

Vores zinkmaterialer misfarver/korroderer ikke andre byggematerialer og overflader. 

Andre materialers evne til at påvirke zinkmaterialet

Titanzink er et materiale, der nemt kan kombineres med andre materialer. Men der er en række materialer, der kræver ekstra opmærksomhed!

 

Zink i kombination med andre materialer

Tagdækningsmaterialer
Bitumenholdige tagmaterialer (fx tagpap) er baseret på APP- og SBS-modificeret bitumen. Disse vil delvist blive nedbrudt (SBS i mindre grad) i opløselige stoffer under indvirkning af sollys (UV-stråler). Disse stoffer er karbolsyrer, der øger regnvandets surhedsgrad (pH-værdi). Når dette vand løber ud over zinken, vil zinken ruste og tage alvorligt skade.
De fleste tagmaterialer og tilbehør lavet af plast kan kombineres med zink. Normalt er der ingen problemer med de udledte stoffer. Men PVC-tagmaterialer kan have problemer med de udledte stoffer, der indeholder klorforbindelser (blødgørere). Det beskadiger zinken. Korrosion opstår kun, hvis tagdækningen er monteret oven på zinkbeklædning og regnvand løber over zink.
 

Kobber
Kobber kan ikke kan anvendes oven på zink. Hvis det sker, vil zinken hurtigt blive nedbrudt (elektrokemisk korrosion). Korrosion finder også sted, hvis de to stoffer kommer i direkte kontakt. Hvis regnvand løber fra kobber til zink, vil zinken blive alvorligt beskadiget.
 

Bly
Potentialforskellen på zink og bly er lille, og derfor bør der ikke være vanskeligheder med at bruge disse to metaller sammen.
Dels på grund af patinering af zink og bly skabes der en overgangszone, hvilket gør potentialforskellen forsvindende lille. Vi anbefaler dog behandling af bly med patineringsolie umiddelbart efter montering. Dette forhindrer blyet i at efterlade mærker på zinkoverfladen.
For at forhindre skade, når blyinddækning er anvendt, samt med zinktagrender, anbefaler vi anvendelse af skillelag såsom EPDM-gummi.

Stråtag
Zink kan ikke anvendes under et stråtag, fordi den vil blive korroderet af humussyrer, der lækker ud af tagrøret. Zinken opløses bogstavelig talt under disse omstændigheder. Zink kan dog bruges i form af tagryg, skorstene (oven på stråtaget) og forskellige taginddækninger, hvor vandet ikke løber fra strået ud på zinken.

Trætyper
Hvis det er muligt, brug da helst ikke de følgende trætyper i direkte kontakt med zink:

• Krydsfinér – fremstillet af flere lag finér, der er limet sammen med krydsende årer (vandtæt). Hvis der dannes kondens mellem krydsfinéren og zinken, vil fugten skade zinken efter langvarig eksponering.

• Imprægneret træ: Imprægneret træ er træ behandlet med træbeskyttelsesmidler. Undersøg, hvilke beskyttelsesmidler der er brugt på træet.

• Rødt cedertræ, der anvendes i en ubehandlet form, udleder stoffer med tiden. Det indeholder ætsende stoffer, der kan skade zinken. Dette medfører kun problemer, hvis træet monteres oven på zinken og vandet løber ud over zinken.

Typer af lim
En forudsætning for limning af zink er at anvende en elastisk, ikke-silikonebaseret lim, der ikke indeholder nogle syreholdige stoffer. Limen skal være elastisk for at håndtere udvidelse og sammentrækning. Typer af lim, der ikke anbefales, er: epoxylim, urealim, melamin-lim, phenol-formaldehyd-lim og silikoner, der indeholder syreholdige stoffer.

Mineralske byggematerialer
Mineralske byggematerialer anvendes i store mængder under byggeprocessen, herunder frisk beton, kalk, gips, cement og mørtel. De kan skade zink i kombination med fugt. Vi anbefaler, at man anvender zink så sent som muligt i byggeprocessen for at reducere risikoen for forurening og for at minimere eventuelle skader.

Fibercement skifer
Det anbefales, at man, når fibercement skifer monteres oven på zink, kontakter leverandøren af skiferen. Hvis det er muligt, udelukkes negative virkninger, hvilket garanterer zinken lang levetid.

Galvaniseret stål, aluminium og rustfrit stål
Direkte kontakt er tilladt mellem titanzink og galvaniseret stål, aluminium (anodiseret eller emaljeret) og rustfrit stål. Bemærk: Hvis galvaniseret stål bliver slidt med tiden, kan der opstå rust, hvilket giver mærker på zink.

pH-værdi
Syre kan korrodere zinkoverfladen. pH værdi = 7 (neutral) og lavere giver normalt ikke problemer. pH-værdier højere end 7 vil korrodere zinkoverfladen. Jo højere tal, desto mere vil det skade zinkoverfladen.

Korrosion

Kondensering af damp mod bagsiden af en titanzinkkonstruktion, fx mod bagsiden af tag- eller facadebaner og tagrender, kan forårsage alvorlig korrosion, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Det skal således sikres, at zinkoverfladens bagside er ventileret tilstrækkeligt, hvis der ikke er anvendt andre metoder for at forhindre kondensering.
For ikke-isolerede tage er det tilstrækkeligt at understøtte zinken med træ-tagdæk bestående af spær og bræt. Brætterne er anbragt med 5 mm mellemrum. Det anbefales at anvende uhøvlet træ for at reducere risikoen for kondensering.


Hvis der dog for eksempel anvendes en krydsfinérbelægning til at understøtte zinkbeklædningen, anbefales det at anvende skillelag mellem krydsfinér og zink for at forhindre korrosion. For isolerede tage og facader er risikoen for intern kondensering endnu større, fordi forskellen mellem temperaturen internt og eksternt i gennemsnit er større end for ikke-isolerede konstruktioner. For at forhindre kondens i disse tilfælde er en dampspærre i kombination med et ventileret hulrum nødvendigt.

Hvis der vælges en en isoleret konstruktion uden ventileret hulrum, kan der anvendes fugtisolerende systemer. Dette såkaldte 100% damptætte system forhindrer kondensproblemer.