Kobber tagrender

Halvrund

Den velkendte halvrunde tagrende. Fås i størrelser fra 8”-16”. Den mest anvendte dimension til almindelig parcelhus byggeri er en 11”, som har en bredde på 125 mm. En 11” kobbertagrende fra NG ZINK A/S er dog dybere end en sammenlignelig 125 mm stål- eller plasttagrende, hvorfor den har en væsentlig højere afvandings kapacitet, hvilket med fremtidige vejrforhold for øje, giver mulighed for at få en tagrende, der både passer i udseende og kapacitetsmæssigt til huset. Halvrunde tagrender leveres med runde nedløbsrør i dimensioner fra ø60 til ø100.

kobber tagrender

Kvartrund / arkitekt

Den arkitektonisk flotte kvartrunde tagrende, også kendt som arkitekttagrenden, produceres udelukkende til det danske marked, og fås i flere dimensioner. Den mest anvendte er en 333, som har en bredde på 125 mm. Denne har dog en større afvanding end en 11” halvrund tagrende grundet den anderledes udformning, hvorfor den er et ideelt valg til huse med stort afvandings behov, eller blot på grund af sin flotte udseende og form. Den kvartrunde tagrende leveres lige som den halvrunde også med runde nedløbsrør.

kobbertagrender

Firkantet

Firkantede tagrender bliver mere og mere udbredte, og passer flot til tidens nye minimalistiske byggeri. Den mest benyttede størrelse er 333, som har en bredde på 125 mm. Den har som den kvartrunde arkitekttagrende en højere afvandingskapacitet. Den firkantede tagrende kan leveres både med firkantede såvel som runde nedløbsrør.

tagrender kobber

Grundstoffet kobber

Kobber er et af de få metaller der optræder som rent metal i naturen, frem for i kemisk forbindelse med andre stoffer. Af den grund har nogle af de tidligste civilisationer haft adgang til dette metal, og mennesker har brugt kobber i mindst 10.000 år. I særdeleshed på grund af materialets æstetisk tiltalende overflade, såvel som de gode forarbejdningsmuligheder og materialets fremragende formbarhed. 

Kobber har som byggemateriale derfor været benyttet i mange århundreder. Kvalitet, lang levetid og æstetik har været overbevisende argumenter i flere århundrede.

Bygningskobberets udseende forandres over tid gennem den naturlige forvitring og ændring af patina, Der lige som zinkens patina beskytter materialet mod korrosion. Derigennem går den oprindelige rødlige kobberglans over i en række af brune farvetoner, før overfladen under bestemte miljømæssige påvirkninger får sin karakteristiske irgrønne fremtoning. Denne patinering kan i dag opnås gennem en kemisk proces, så man i dag kan levere kobber der allerede har fået sin helt specielle brune eller irgrønne fremtoning.

Cu

Hvorfor NG ZINK tagrender

 

Professionel montage
En professionel rådgivning og montage giver et professionelt resultat med garanti. Derfor sælges og monteres NG ZINK Tagrender kun af professionelle fagfolk.

Livslang holdbarhed
Zink og kobber tagrender fra NG ZINK har under normale forhold en holdbarhed på op til 70 år.

100 % genanvendelig
Zink og kobber er 100% genanvendelig, og derfor set fra et miljømæssigt synspunkt en optimal løsning.

Vedligeholdelsesfrie
Zink og kobber tagrender fra NG ZINK er vedligeholdelsesfrie. Det anbefales dog at rense tagrenderne for blade minimum 1 gang årligt. Zink og kobber tagrender fra NG ZINK tåler desuden stående vand i tagrenden, hvorfor de kan monteres med minimalt fald, hvorved den flotteste montage opnås.

Billigst i længden
NG Pro Zink og kobber tagrender er set i forhold til holdbarhed og brugstid klart den billigste regn afvandingsløsning.

Markeds bedste garanti
NG ZINK tilbyder markeds bedste garanti på tagrender i zink og kobber.

Dokumenteret kvalitet
NG Pro Rain tagrendekonceptet er dansk produceret af materialer af den højeste kvalitet som løbende testes af uafhængige institutter.

40 % højere regnafvanding
En 125 mm halrund zink eller kobber tagrende fra NG ZINK har en 40% større afvandings kapacitet end sammenlignelige 125 mm stål tagrender,

 

Kvalitet der holder hele livet

Ved køb af NG Pro Rain yder NG ZINK A/S livstidsgaranti på tagrender, nedløbsrør og tilbehør i zink opsat af professionelle håndværkere.