Zinktagrender

Zinktagrender kaldes ofte ”de originale” tagrender. De har været anvendt i næsten 100 år, og pga. deres skønhed og holdbarhed er de stadig de mest populære valg blandt danske byggefirmaer og boligejere. I dag betragter man også zinktagrender som et bæredygtigt valg, da de – udover den lange levetid – også har en høj genanvendelsesrate. Det estimeres, at over 90-95% af zinktagrender i Danmark bliver genanvendt efter endt levetid.

Halvrunde zink tagrender

Halvrund

Den velkendte halvrunde zinktagrende. Fås i størrelser fra 8”-16”. Den mest anvendte dimension til almindelig parcelhus byggeri er en 11”, som har en bredde på 125 mm. En 11” zinktagrende fra NG ZINK A/S er dog dybere end en sammenlignelig 125 mm stål- eller plasttagrende, hvorfor den har en væsentlig højere afvandings kapacitet, hvilket med fremtidige vejrforhold for øje, giver mulighed for at få en tagrende, der både passer i udseende og kapacitetsmæssigt til huset. Halvrunde tagrender leveres med runde nedløbsrør i dimensioner fra ø60 til ø100.

arkitekt zink tagrender

Kvartrund / arkitekt

Den arkitektonisk flotte kvartrunde tagrende, også kendt som arkitekttagrenden, produceres udelukkende til det danske marked, og fås i flere dimensioner. Den mest anvendte er en 333, som har en bredde på 125 mm. Denne har dog en større afvanding end en 11” halvrund tagrende grundet den anderledes udformning, hvorfor den er et ideelt valg til huse med stort afvandings behov, eller blot på grund af sin flotte udseende og form. Den kvartrunde zinktagrende leveres lige som den halvrunde også med runde nedløbsrør.

Firkantede zink tagrender

Firkantet 

Firkantede zinktagrender bliver mere og mere udbredte, og passer flot til tidens nye minimalistiske byggeri. Den mest benyttede størrelse er 333, som har en bredde på 125 mm. Den har som den kvartrunde arkitekttagrende en højere afvandingskapacitet. Den firkantede tagrende kan leveres både med firkantede såvel som runde nedløbsrør.

Materialevalg

halvrund blank zink tagrender

Blank zink

Zink er i sin naturlige form blank, men vil i kontakt med ilt og vand med tiden gennemgå en patinering og få sin velkendte naturlige matgrå overflade. Patineringen beskytter materialet mod korrosion.

Antracit sort zink tagrender

Antracit sort zink

En special patinering som giver zink en antracit sort optik. Den naturlige patinering af materialet fortsætter og materialet får med tiden en lysere antracit / grå optik.

forpatineret zink tagrender

Forpatineret zink

Zink som inden opsætningen har gennemgået en kemisk fremskyndelse af patineringsprocessen og derfor allerede har fået sin flotte naturlige matgrå overflade.

ZINK som grundstof

Indtager 23. pladsen over de mest udbredte grundstoffer på jorden, og udgør en naturlig tilstedeværelse på såvel jorden, som i menneskets krop.

Det er alment kendt at zinkens naturlige patinering giver bygninger et flot visuelt udtryk. Denne patinering giver dog derudover materialet et beskyttende lag, som i modsætning til rust beskytter materialet mod yderlig korrosion.

Dette giver materialet en meget lang holdbarhed, og gør zink som byggemateriale ekstremt langtidsholdbart, og dermed et fremragende valg som byggemateriale og klimaskærm på bygninger. Såvel som den lange holdbarhed også gør det til et økonomisk valg.

Set fra et miljømæssigt synspunkt, gør den lange holdbarhed og den store genanvendelighed, og de hertil lave omkostninger zinken til et godt valg i forhold til såvel levedygtige byggematerialer som beskyttelse af ressourcer.

Zink tagrender har under normale korrosive forhold en levetid på over 50 år.

Zn

Kvalitet der holder hele livet

Ved køb af NG Pro Rain yder NG ZINK A/S livstidsgaranti på tagrender, nedløbsrør og tilbehør i zink opsat af professionelle håndværkere.

Læs om konceptet