Antracit sort zink - Drift og vedligeholdelse

Tagrender og nedløbsrør i zink er som udgangspunkt vedligeholdelsesfrie, dog skal disse holdes rene for blade, grene og andre udefrakommende elementer der kan forhindre vandets frie afløb. Det anbefales derfor minimum 2 gange årligt at efterse tagrender og nedløb, og rense dem efter behov. 

Zinken vil ved montagen være antracit sort, men vil i kontakt med ilt og vand, gennem tiden udvikle en lysere antracit / grå overflade, kaldet patina. Denne patina beskytter (modsat rust) materialet mod korrosion. Syreholdige påvirkninger fra eksempelvis beton, mørtel eller cementstøv nedsætter dog den normale holdbarhed af materialet, hvorfor de skal rengøres efter sådanne påvirkninger. Ligeledes kan røggasser og nedfald fra skorstene forringe holdbarheden, hvis der afbrændes trykimprægneret træ, mælkekartoner, plastik, energikoks og lignende. Ligesom alle former for påvirkning af syrer og basiske væsker også kan forkorte levetiden. Det anbefales derfor ikke, at zinken udsættes for en PH værdi mindre end 6, eller højere end 8.

Zinkoverflader, der sidder regnbeskyttet, kan med tiden afgive udtrækninger af hvidrust, fordi de ikke bliver naturligt afvasket af regnvand. Selvom zink er et vedligeholdelsesfrit materiale, kan man rengøre zinkoverflader fra tid til anden, hvis man ønsker at zinkoverfladerne bevarer deres udseende længst muligt. Rengøringen skal foretages med lunkent vand og en stiv børste. Bemærk: Patina-laget forsvinder pga. rengøringen, hvilket vil resultere i en forskel i udseende med det omgivende materiale. Under normale forhold dannes patinalaget efter et stykke tid. 

Korrosion sker også hurtigere på beskidte overflader, hvor jord og sand sætter sig. Rengør overfladen med lunkent vand og børste. Det vil nedsætte korrosionsrisikoen.