Om zink

Zink som bygningsmateriale

 

Zink indtager 23. pladsen over de mest udbredte grundstoffer på jorden, og udgør en naturlig tilstedeværelse på såvel jorden, som i menneskets krop. Det er alment kendt at zinkens naturlige patinering giver bygninger et flot visuelt udtryk. Denne patinering giver dog derudover materialet et beskyttende lag, som i modsætning til rust beskytter materialet mod korrosion. Dette giver materialet en meget lang holdbarhed, og gør zink som byggemateriale ekstremt langtidsholdbart, og dermed et fremragende valg som byggemateriale og klimaskærm på bygninger. Såvel som den lange holdbarhed også gør det til et økonomisk valg. Set fra et miljømæssigt synspunkt, gør den lange holdbarhed og den store genanvendelighed, og de hertil lave omkostninger zinken til et godt valg i forhold til såvel levedygtige byggematerialer som beskyttelse af ressourcer.

Tag og facadebeklædninger i zink vil normalt altid have et spil i overfladen. Dette naturlige spil viser sig i mere eller mindre grad i form af bølger i materialet, afhængigt af temperatur, vejrlig, synsvinkel, alder og typer af overflader. Der findes ikke nogen norm for denne bølgestruktur som naturligt fremkommer i beklædninger lavet af båndmaterialer (coils) bølgestrukturen dannes som følge af materialets reaktion på coilingen, altså oprulningen af materialet på fabrikken, og fremkommer derfor ikke på grund af fejl i materialet, eller montagen. Dette naturlige spil i materialet vil være mest synligt på blanke materialer, og vil derfor formindskes når zink og kobber materialet naturligt patinere og mister sin helt blanke overflade. Ønsker man at begrænse dette spil allerede fra start, anbefales at vælge forpatinerede overflader til udførelsen. 

Zink som bygningsmateriale har under normale korrosive forhold en levetid på op til 70 år.

Zn