40% højere afvandingskapacietet

Ved køb af NG Zinks zinktagrender får man tagrender, der har 40% højere regnafvandingskapacitet end almindelige ståltagrender. 

Den mest anvendte tagrendedimension til et almindeligt parcelhusbyggeri er en 11” tagrende, som har en bredde på 125 mm. En 11” zinktagrende fra NG ZINK A/S er dog dybere end en sammenlignelig 125 mm stål- eller plasttagrende. Zinktagrender fra NG Zink tåler også stående vand i tagrenden, hvorfor de kan monteres med minimalt fald, hvorved den flotteste montage opnås.